כהן הגדול ובית המקדש בדרך פנימיות התורה | חלק ב

בגדי הכהן הגדול בדרך העבודה הרוחנית לפי חכמת הקבלה

שני אבני שהם על כתפיו של הכהן מסמלים שיתוף מידת הרחמים בדין, ובבית המקדש זה נעשה על ידי שני כרובים על הכפורת של ארון הקודש. כנגד אפוד שנעשה משבעה חוטים, בהיכל המקדש הייתה מנורה עם שבעה נרות, שמסמלים שבע ספירות תחתונות של עולם הכתר, דהיינו שני פרצופים מ"ה כנגד ז"א וב"ן – כנגד מלכות, שהם נעשו עולם אצילות.

אם כן, גם מנורה, גם אפוד כנגד עולם אצילות, שבו ספירה עליונה זאת חכמה, שכנגדה פרצוף אריך אנפין, אמנם כל עולם אצילות הקב"ה האציל מז' ספירות תחתונות של עולם הכתר, לכן כל עולם אצילות כנגד מספר שבע. המנורה נמצאת בחלק דרומי של היכל המקדש, כי דרום כנגד חכמה, המאפיינת עולם אצילות. לשיעורים בפנימיות התורה על פי חכמת הקבלה תוכלו לגלוש לאתר סולם יהודה ללימודי קבלה חסידית.

מעיל תכלת של הכהן הגדול מסמל עולם הבריאה, שבו ספירה עליונה בינה וספירות כתר וחכמה מתלבשות בתוכה. בינה זאת תכלית הבריאה – היא דוחה אור חכמה על מנת להשפיעה אור חסדים ולא להיות בין המקבלים.

שבירת הכלים כחלק מהתיקון עפ"י תורת האר"י ובעל וסולם

צבע תכלת מסמל טוהר ותיקון של שבירת הכלים, שנעשה בעולם הבריאה הראשון, שמסומל על ידי עשרה דורות מאדם עד נח, שבסופו הקב"ה הביא מבול לעולם והשחית כל חי, פרט לנח וכל מי שהיה בתיבה. על כן כתוב על ראש המעיל: "לא יקרע".

על בינה נאמר גם שהיא לומדת דבר מתוך דבר. ופירושו  אומר שבינה עוסקת במלאכת בירור, דהיינו מפרידה בין האמת והפסולת, דהיינו שקר, בין רצון להשפיע ורצון לקבל, ועל ידי המלאכה הזו היא מטהרת את עצמה ומתקנת שבירת כלים. כתבי קבלה נוספים תוכלו למצוא כאן.

וכאשר נגמר המבול ונח יצא מהתיבה, הקב"ה כרת אתו ברית וברך אותו ואת בניו. וסמל של אותה הברית זוהי קשת, המסמלת שבע מצוות בני נח וז"ס תחתונות של עולם הבריאה, שאמורות לשמור על בני נח מאורות הגדולים, דהיינו ג"ס ראשונות שהיו בעולם הבריאה הראשון, איפה שנעשתה שבירת כלים.

ובאותו מקום של עולם הבריאה הראשון, הקב"ה הקים עולם הבריאה החדש, כדי לתקן שבירת הכלים בעולם הבריאה הראשון, שהיה קיים עשרה דורות מאדם עד נח, ואילו עולם הבריאה השני היה מנח עד אברהם אבינו, שתיקן כל עולם הבריאה על ידי מסירות הנפש ועשרה ניסיונות, שעמד בכולם.